Verbindingsweg tussen N70 en E34 geeft Wase bedrijven extra zuurstof

Vraag om snel werk te maken van transparant plannings- en ontwerpproces

‘Twee vliegen in één klap’, zo reageert Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland opgetogen op de langverwachte doorbraak in het dossier van de Beverse verbindingsweg tussen de N70 en de E34. Die is namelijk het gevolg van het historisch akkoord over het dossier extra containercapaciteit (ECA). ‘In beide dossiers hebben wij als Kamer mee de kar getrokken’, benadrukt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka Antwerpen-Waasland.

De Vlaamse overheid maakt nu 215 miljoen euro vrij om de verbindingsweg aan te leggen. ‘Deze weg is belangrijk voor een efficiënte en veilige ontsluiting van onze ondernemingen in het Waasland', zegt Dirk Bulteel, directeur Voka Waasland.

Al sinds 2008 dringt de Kamer Antwerpen-Waasland bij de bevoegde overheden aan op een efficiëntere en veilige weginfrastructuur voor het lokaal economisch verkeer. Dirk Bulteel: ‘De keuze voor het huidige traject van de Oosterweelverbinding is al een deel van de oplossing. Maar de nood om het lokale economische verkeer (vrachtverkeer, woon-werkverkeer), bestemmingsverkeer voor de woonkernen en de trage weggebruiker van elkaar te scheiden, is nog altijd erg hoog. Het lokaal vrachtroutenetwerk is onvoldoende robuust. Nu er een akkoord is over de verbindingsweg N70-E34, wordt alvast een belangrijk knelpunt aangepakt.’

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt de Vlaamse overheid om nog voor het eind van het jaar met het plannings- en ontwerpproces van start te gaan en een duidelijk tijdschema voorop te stellen. Het is aan de gemeente Beveren om dit dossier op een actieve wijze te steunen in goed overleg met de economische actoren. ‘Beide overheidsniveaus kunnen altijd een beroep doen op de expertise van Voka Antwerpen-Waasland om ervoor te zorgen dat er met de reële bekommernissen van de Wase ondernemingen rekening wordt gehouden. We willen dit graag delen tijdens overleg- en participatiemomenten’, aldus Dirk Bulteel.

Voka Antwerpen-Waasland onderstreept dat deze verbindingsweg slechts een van de schakels is in een geheel van noodzakelijke ontsluitingswegen. Zo is het minstens zo belangrijk dat er ook effectief wordt gestart met de aanleg van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas, inclusief op termijn een verzekerde robuuste en vlotte verbinding hiervan naar Doornpark in Beveren (waar de verbindingsweg N70-E34 start). Voorts moet ook bij de visievorming over het vrachtroutenetwerk Waasland deze verbindingsweg als tracé worden ingekleurd. Dirk Bulteel: ‘Dit lijkt evident, maar al te vaak merken we dat dit te weinig gebeurt in de praktijk. Wij zullen de diverse overheidsinstanties hier zeker op blijven wijzen.’

Pieter Leuridan

Pieter Leuridan

Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Contact