Skip to Content

Minister Lydia Peeters sluit akkoord met Antwerpse haven en industrie

Nieuw charter legt afspraken vast rond veilige fietsverplaatsingen vanuit noordoosten van Antwerpen

De realisatie van een veilige en fijnmazige fietsinfrastructuur die de gemeenten in het noordoosten van Antwerpen op een vlotte manier verbindt met het havengebied en de bedrijvenzones in en om Antwerpen. Dat is samengevat de doelstelling van het charter ‘Fietsbeleid Polder en Noorderkempen’, dat Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met de betrokken bedrijven en provinciale en lokale besturen vandaag ondertekende bij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Het charter is het resultaat van de werkgroep ‘Fietsbeleid Polder en Noorderkempen’ die in 2021 in het leven werd geroepen op aandringen van de industriële ondernemerswereld. Luc Luwel, gedelegeerd bedstuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: ‘De ondernemingen gevestigd in de havenomgeving stellen vast dat het havengebied voor hun werknemers nog steeds moeilijk bereikbaar is met de fiets. Snelwegen, kanalen en spoorlijnen zorgen ervoor dat fietsers vaak grote omwegen moeten maken. In het hinterland ontbreken ook stukken fietsverbindingen of is de infrastructuur niet aangepast. Vandaar de nood aan een charter waarin een aantal duidelijke oplossingen beschreven staan. Ik hoop nu dat dit uitmondt een concreet actieplan, met heldere afspraken en duidelijke deadlines.’

Het charter legt vast dat de industriële ondernemersgemeenschap en de lokale besturen samen de fiets- en verkeersveiligheid in de regio integraal aan te pakken voor fietsend (woon-werk)verkeer van de Polder en Noorderkempen naar het havengebied. Vooral voor het aanleggen van ontbrekende fietsinfrastructuur, maar ook op vlak van communicatie, monitoring en handhaving. Minister Lydia Peeters: ‘De toename van het fietsend woon-werkverkeer toont aan dat inspanningen van werkgevers en overheden lonen. Het is belangrijk dat dit ondersteund wordt met veilige en kwaliteitsvolle fietsverbindingen. Extra inspanningen zijn nodig. Vanuit Vlaanderen gaan we dit proces ondersteunen door in te zetten op nauw overleg, het inzetten van expertise en de steun bij de realisatie. Samen met de lokale overheden kunnen we belangrijke resultaten boeken die uitmonden in een beter bereikbaar havengebied.’

Bij de bedrijven namen Evonik en Basf Antwerpen het voortouw in het tot stand komen van de samenwerking. Met de steun van Platform Industrie van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland werd de werkgroep 'Fietsbeleid Polder en Noorderkempen' opgestart. Samen met Port of Antwerp-Bruges, de provincie Antwerpen en een aantal districten en gemeenten ten noorden van Antwerpen kreeg het overleg vorm en werd het engagement verankerd om concrete knelpunten te inventariseren en aan te pakken. Dit mondde uit in het charter.

De ondertekenaars van dit charter engageren zich om in het belang van bedrijven, lokale besturen, werknemers en omwonenden een integrale aanpak van de mobiliteit na te streven. Dit moet in de komende maanden leiden tot een concreet actieplan waarin elk bevoegdheidsniveau zijn verantwoordelijkheid opneemt. Luc Luwel: ‘De urgentie is groot: er moeten op korte termijn stappen gezet worden om klaar te zijn als de impactvolle werken van Oosterweel op rechteroever starten. Die werken gaan de mobiliteit in het noordoosten van Antwerpen sterk beïnvloeden.’

Ondertekenaars van het charter

Lydia Peeters (Vlaams minister van mobiliteit), Jan Remeysen (CEO BASF – voorzitter Platform Industrie), Ivan Pelgrims (CEO Evonik), Luc Luwel (Gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland), Luk Lemmens (eerste gedeputeerde Provincie Antwerpen – bevoegd voor mobiliteit), Annick De Ridder (Schepen voor de Haven en voorzitter van raad van bestuur Port of Antwerp-Bruges) , Sandra Suykerbuyk (Districtsschepen voor Mobiliteit Berendrecht-Zandvliet-Lillo en voorzitter van de werkgroep Fietsbeleid Polder en Noorderkempen), Sarah Demartelaere (Schepen voor Mobiliteit Stabroek), Brigitte Quick (Schepen voor Mobiliteit Essen), Rit Luyckx (Schepen voor Mobiliteit Wuustwezel), Thierry de Heer (Wethouder Gemeente Woensdrecht), Jef Van den Bergh (Schepen voor Mobiliteit Kalmthout), Koen Kennis (Schepen voor Mobiliteit Stad Antwerpen), Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken).

Story image

 

Pieter Leuridan
Pieter Leuridan Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Kleine Laan 28
9100 Sint-Niklaas