‘Meer rechtszekerheid en incentives nodig voor waterreductie in industrie’

Antwerpse en Wase productiebedrijven willen inspanningen afstemmen op totaalvisie

Zes op de tien van de industriële spelers zijn bezorgd over de impact van mogelijke waterschaarste op hun activiteiten. Om hun inspanningen verder op te schalen, kijken ze nadrukkelijk naar de overheid om een passend kader uit te werken. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland onder de grote industriële bedrijven in de provincie Antwerpen en het Waasland voor haar vijfde Industry Benchmark.

Watermanagement is al het vijfde thema dat het Industrieforum van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland analyseert in zijn jaarlijkse benchmarkstudie. De voorbije jaren werd zo al ingezoomd op de transformatie richting industrie 4.0, energie-efficiëntie en circulariteit bij productiebedrijven en de transitie naar een koolstofarme industrie. Deze keer brengt de benchmark in kaart hoe de 64 deelnemende bedrijven vandaag inzetten op rationeel watergebruik en -beheer en wat hun ambities in die zin zijn. Door de resultaten waar mogelijk te vergelijken met het internationaal erkende Global Water Report 2022, heeft de industrie in de provincie Antwerpen en het Waasland meteen een beeld van hoe ze zich internationaal positioneert op dit thema.

‘De vorige benchmarks leerden ons al dat economische, ecologische en maatschappelijke motieven vandaag samen de agenda van onze industrie bepalen. Dat is ook zo op het vlak van watermanagement. Water is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van de bevraagde productiebedrijven. De afgelopen jaren daalde het watergebruik in de industrie dan ook aanzienlijk. Zo wordt er minder water verbruikt om hetzelfde product te realiseren. Er worden nieuwe machines ingezet die minder water gebruiken. Voorts werden ook al koel- en reinigingsprocessen aangepast en inspanningen geleverd naar lekdetectie en het voorkomen van verdamping’, haalt manager Industrie Tine Horsten van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland aan.

Circulair watergebruik in de lift

Het onderzoek toont aan dat zes op de tien bedrijven concrete doelstellingen hebben om hun watergebruik met 10 tot zelfs 50 % te verminderen tegen 2030, in lijn met de Europese doelstellingen. Elf procent wil zelfs meer dan de helft van zijn watergebruik uitsparen. Hierbij valt op dat een groot deel van de bevraagde ondernemingen dit in eerste instantie wil bereiken door sterker te streven naar circulair watergebruik door waterzuivering en -recuperatie. ‘Vier op de zes respondenten heeft de vermindering van het watergebruik opgenomen in de investeringsstrategie. Daarmee doen we net beter dan de internationale score’, stipt Tine Horsten aan. ‘Meer dan de helft van de bedrijven geeft dan ook aan zich in meer of mindere mate zorgen te maken over de mogelijke impact van waterschaarste. De continuïteit van de productie en veiligheid zijn daarbij de grootste bezorgdheden.’ In voeding is water nu eenmaal vaak een essentieel bestanddeel van het eindproduct. Ook hygiëne en voedselveiligheid kunnen in het gedrang komen. In de farmaceutische industrie is de continuïteit van de strikt gereglementeerde processen cruciaal. In de chemie en petrochemie is water onontbeerlijk voor koeling.

Drempels voor opschaling

In de Antwerps-Wase industrie leeft ook het besef dat ze tegelijkertijd nog verder zouden kunnen gaan in hun transitie naar duurzaam watergebruik. De hiervoor nodige investeringen in infrastructuur en nieuwe technologieën staan evenwel onder druk door de opeenvolging van crisissen waarmee de maakindustrie de jongste jaren moest afrekenen. De industrie investeert bovendien ook al stevig in de overgang naar een koolstofarme industrie en het aanhaken op de energietransitie. Tine Horsten: ‘Net daarom drukken bedrijven in de bevraging op het belang van een totaalvisie op watergebruik in de industrie, in combinatie met een robuust wetgevend kader naar bijvoorbeeld waterrecuperatie en afvalwater. Ook naar vergunningen moet hen dat de nodige rechtszekerheid bieden. Om de verdere transitie mogelijk te maken, verwacht de industrie tenslotte ook financiële incentives en stimulerende fiscale regelingen.’

Lees de volledige benchmarkstudie Rationeel en circulair watergebruik in de industrie 2023 hier.

Pieter Leuridan

Pieter Leuridan

Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Neem contact op met