Meer dan driekwart industriële bedrijven zet stap naar circulariteit

77% van de industriële bedrijven heeft circulaire processen in hun businessmodel geïntegreerd. In de helft van de gevallen gaat het daarbij om het herwinnen van grondstoffen uit afgedankte producten, nevenstromen en restenergie. Dat blijkt uit een unieke benchmarkstudie bij vijftig grote industriële bedrijven,

De studie werd uitgevoerd door het Industrieforum; een regio-overschrijdend platform van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, dat uit vertegenwoordigers van alle industriële sectoren bestaat. Via een jaarlijkse benchmarkstudie helpt het Industrieforum industriële bedrijven om nieuwe trends te identificeren en zich te ijken met de internationale concurrentie.

De eerste twee edities van de studie richtten zich op digitalisering en energietransitie. Dit keer stond het thema circulaire industrie centraal. Eerste opmerkelijke vaststelling: wereldwijd is er voor wat betreft circulariteit van de industriële processen nog geen vergelijkbare studie gepubliceerd. De Kamer Antwerpen-Waasland heeft hier met andere woorden pionierswerk verricht.

Daaruit blijkt alvast dat er onder de waterlijn al heel wat beweegt. Meer dan driekwart van de bevraagde bedrijven heeft al circulaire processen in haar bedrijfsvoering geïntegreerd. En hoe groter het bedrijf, hoe prominenter de plaats die die strategie daarbij inneemt in het businessmodel.

Er zijn wel duidelijke verschillen in de manier waarop sectoren het begrip circulariteit invullen, zegt Nadia Werkers, manager Industrie bij Voka Antwerpen-Waasland. ‘De meest gangbare praktijk is het introduceren van afgedankte producten, restenergie en nevenstromen uit andere kringlopen in de eigen kringloop. Dat is zo in bijna de helft van de gevallen. Een bekend voorbeeld daarvan is de recyclage van metalen drankverpakkingen tot bouwelementen of auto-onderdelen.’

Meer dan een kwart van de bedrijven zet in op de omschakeling naar herbruikbare grondstoffen voor hun productie. Helemaal onderaan de rangschikking vinden we het as a service-model. Nadia Werkers: ‘Dat servicemodel is helemaal ingeburgerd voor software- of mobiliteitstoepassingen. Maar in de industrie is het nog relatief weinig bekend. De voordelen zijn nochtans legio. Een producent die bijvoorbeeld batterijen of verlichting als een dienst aanbiedt, staat zelf in voor het onderhoud en de herstellingen, wat de levensduur van het product verlengt. Bovendien houdt hij bij het ontwerp al rekening met de herwinning van materialen uit het afgedankte product.’

Hanteert u vandaag al een circulair businessmodel en zo ja, welk dan? (sector)

 

De benchmarkstudie peilde ook naar de belangrijkste drempels om een circulair businessmodel in te voeren. 60% van de bedrijven geeft aan dat economische haalbaarheid een belangrijke drempel is om circulaire projecten op te starten. Dat is in bepaalde sectoren veel meer het geval voor kmo’s, die vaak onvoldoende onderhandelingsmacht hebben om de meerkosten van de verduurzaming door te rekenen. Ook de taaie wetgeving rond circulariteit is een grotere drempel voor kmo’s dan voor grote bedrijven. Toch geeft een kwart van de kleine en middelgrote bedrijven uit de bevraging aan dat ze al meer dan 10% van hun investeringsbudget aan circulariteit spenderen.

Meer dan negen op de tien bedrijven geeft een deel van haar werknemers de taak om circulaire projecten op te zetten. Nadia Werkers: ‘Bij alle industriële bedrijven is de appetijt om verder te gaan bijzonder groot. Alleen worstelt de meerderheid nog met het implementeren van concrete en meetbare doelstellingen. 30% heeft geen implemantieplan. Maar bij 43% is zo’n plan wel al in ontwikkeling.’

De volledige benchmarkstudie kan u vinden op www.voka.be/industry-benchmark

Pieter Leuridan

Pieter Leuridan

Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Contact