Skip to Content

Lerarentekort baart bedrijven en industrie grote zorgen

‘Kwaliteit onderwijs komt nog meer onder druk’

De alarmkreet over het lerarentekort vandaag in een aantal Vlaamse kranten, is bij de bedrijven in Antwerpen en het Waasland niet in dovemansoren gevallen. ‘Onze industrie maakt zich al langer grote zorgen hierover. Alle inspanningen die we doen om het niveau van onze STEM-opleidingen op te krikken, dreigen in één klap tenietgedaan te worden’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Uit de dagelijkse vacaturemeting van Voka Antwerpen-Waasland blijkt dat het aantal openstaande vacatures voor leerkrachten op het hoogste peil staat in drie jaar. Luc Luwel: ​ ‘Voorgaande jaren zagen we rond deze periode altijd rond de 600 à 700 vacatures voor leerkrachten. Nu zijn het er plots meer dan 900. Uit de Pisa-onderzoeken weten we al dat de kwaliteit van ons onderwijs afkalft, zeker voor wat de wiskunde- en technische STEM-richtingen betreft. Als het aan de basis al misloopt, dreigen we nog meer achterstand op te lopen.’

De voorbije jaren zette de Kamer Antwerpen-Waasland samen met de grote industriële bedrijven tal van initiatieven op om de kwaliteit van het STEM-onderwijs te verbeteren en meer jongeren richting STEM te krijgen. ‘We hebben speeddates opgezet tussen studenten en industrie, we hebben scholen geholpen om een Europees IN2STEM® -label te behalen en met jongerenzender MNM hebben we Let’s go Digital georganiseerd. Maar als er niemand is om voor de klas te staan, is dit allemaal een maat voor niets.’

Dit is een cruciaal probleem waar onze overheid een prioriteit moet van maken, benadrukt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘Vanuit de bedrijven willen we bekijken hoe we kunnen bijspringen door mensen uit de praktijk deeltijds of tijdelijk voor de klas te zetten. Maar dan riskeren we weer tekorten op de werkvloer. En lesgeven is een metier waarvoor niet iedereen in de wieg is gelegd. We hebben dus in de eerste plaats structurele oplossingen nodig.’

Vacatures leerkrachten Antwerpen-Waasland
Vacatures leerkrachten Antwerpen-Waasland

 

Pieter Leuridan
Pieter Leuridan Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Kleine Laan 28
9100 Sint-Niklaas