Heraanleg A12: wat wordt het nu?

Minister moet dringend kiezen uit drie tunnelvarianten

Drie korte tunnels, een combinatie van een korte en een langere tunnel of één lange tunnel van Wilrijk tot Aartselaar. Dat zijn de drie voorkeursvarianten die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in november heeft voorgesteld om de vijf gevaarlijke en drukke kruispunten op de A12 herin te richten. Een gevolg van het akkoord dat de gemeenten en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op 10 juli 2019 bereikten met de Vlaamse minister van Mobiliteit. Die moet nu dringend een keuze maken om stilstand in dit dossier te vermijden.

De drie voorkeursvarianten zijn het resultaat van een lange en grondige studie- en inspraakperiode. Nu alle elementen op tafel liggen, vragen de lokale overheden (Aartselaar, Wilrijk, Rumst, Hemiksem, Niel, Schelle en Hoboken) en de lokale ondernemingen (vertegenwoordigd door Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters om zo snel mogelijk een beslissing te nemen en een voorkeursvariant ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voor te leggen. ​

Het grootste knelpunt ligt vandaag bij de gebrekkige doorstroming als gevolg van de vele kruisingen en het vermengen van lokaal en doorgaand verkeer. De studie toont aan dat alle drie de voorkeursvarianten tijdens de spits een sterke vermindering van verliestijden garanderen voor zowel auto, fiets als openbaar vervoer. ​ Philippe Heyvaert, secretaris-generaal van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: ‘Wij vragen samen met alle gemeenten een oplossing die tegemoet komt aan onze belangrijkste verzuchtingen. Meer bepaald de snelle afwikkeling van het doorgaand verkeer op de hoofdas inclusief ADR-transporten. En een vlotte bereikbaarheid van de lokale ondernemingen en woonkernen bovengronds met veilige afgescheiden dubbelrichtingsfietspaden.’

Philippe Heyvaert onderstreept dat ook de inwoners van de omwonende gemeenten baat moeten hebben bij de nieuwe infrastructuur. ‘De mensen daar zijn het sluipverkeer moe. Daarom moeten obstakels en weefbewegingen op de hoofdas voor het doorgaand verkeer maximaal worden vermeden. Anders gaat het verkeer opnieuw alternatieve sluiproutes zoeken.’

De Kamer van Koophandel en de lokale overheden vragen de minister nu met spoed om de nodige procedurestappen af te werken om stilstand in dit dossier te vermijden. Philippe Heyvaert: ‘Voor ons is dit het finale sluitstuk van een dossier waar we al jaren intensief op werken. Eerst hebben we druk gezet op een aanpassing van de lichtenregeling op de kruispunten. Daarna hebben we gepleit voor extra opstelstroken. Nu hopen we van de A12 eindelijk een volwaardige snelweg te kunnen maken, die tegelijk een stuk veiliger en leefbaarder is voor de bedrijven en bewoners errond. Nu is het ogenblik aangebroken om een verantwoorde keuze te maken op vlak van budget en uitvoeringstermijn.’

Pieter Leuridan

Pieter Leuridan

Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Contact