Haven en industrie vragen nu snelle invoering van nieuw stikstofkader

De private haven- en industriegemeenschap in de ruime omgeving rond Antwerpen haalt opgelucht adem bij het nieuws dat er binnen de Vlaamse regering eindelijk een compromis gevonden is in het stikstofdossier. ‘Maar we zullen pas helemaal gerust zijn als die nieuwe wetgeving ook snel wordt ingevoerd’, ​ klinkt het bij Alfaport Voka.

‘Natuurlijk zijn we blij dat er eindelijk een akkoord is over een robuust stikstofkader dat ook wetenschappelijk onderbouwd is’, zegt Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport Voka; de koepelvereniging van havenwerkgevers. ‘Alle partijen zien de ernst van de situatie in. En de consensus dient zowel de belangen van burgers en industrie als die van landbouw en natuur. Het zal er nu op aan komen die wetgeving snel in uitvoering te brengen, zodat onze bedrijven het kader effectief kunnen gebruiken bij hun vergunningsaanvragen. Dit beoordelingskader is broodnodig voor de verdere in- en uitbreidingsprojecten in de haven. Verdere vertraging of juridische onzekerheid is onaanvaardbaar.’

De moeizame totstandkoming van het akkoord had vooral te maken met het verschil in aanpak tussen ammoniakuitstoot (voornamelijk landbouw) en stikstofoxiden (voornamelijk transport en industrie). Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland benadrukt dat daar heel duidelijke wetenschappelijke argumenten voor zijn. Gedelegeerd bestuurder Luc Luwel: ‘Belangrijk is dat er rekening werd gehouden met de geleverde inspanningen van onze bedrijven en de bron van het probleem. 78 procent van de stikstofneerslag is afkomstig van landbouw en slechts vier procent van industriële bedrijven. De ammoniak uit hoofdzakelijk landbouw slaat ook sneller neer in de nabijgelegen natuurgebieden. Toch blijft stikstofreductie ook voor onze bedrijven een topprioriteit’.

De werkgeversorganisatie roept daarom iedereen op dit akkoord te respecteren en geen juridische procedures te starten. 'We moeten absoluut een vergunningstop in Vlaanderen vermijden.'

Pieter Leuridan

Pieter Leuridan

Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Neem contact op met