Haven en industrie krijgen na drie jaar eindelijk perspectief

Stikstofakkoord belangrijke stap richting rechtszekerheid

De bedrijven in het Antwerpse havengebied reageren voorzichtig positief op het stikstofakkoord dat binnen de Vlaamse regering is onderhandeld. ‘Hopelijk komt hiermee een einde aan bijna drie jaar van onzekerheid. Dit dossier raakt, meer dan elders in Vlaanderen, aan het hart van onze regio door het uitzonderlijk hoge economische gewicht van de Antwerpse haven en industriële cluster’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Ook havenkoepel Alfaport Voka ​ is opgelucht. Algemeen directeur Stephan Vanfraechem: ‘Zonder robuust stikstofkader konden we de havenuitbreiding vergeten.'

Er blijven nog wel wat vragen onbeantwoord, maar op de essentiële punten is het akkoord alvast hoopgevend, zegt Luc Luwel, die hoopt dat de tekst nog voor Nieuwjaar kan gestemd worden in het Vlaams parlement. ‘Na drie jaar onderhandelen zijn er nu eindelijk duidelijke stikstofreducerende maatregelen afgesproken die in een decreet verankerd worden. En heel belangrijk: het akkoord bevestigt ook een gedifferentieerde behandeling van de uitstoot van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) en voorziet dus ook verschillende stikstofdrempels. Hopelijk komen nu een aantal grote industriële projecten zoals de nieuwe ethaankraker van INEOS in een stroomversnelling.’

Ook voor de terminals en containerrederijen komt het stikstofakkoord geen dag te vroeg. ‘Voor de uitbreiding van de containercapaciteit, een voorwaarde om de Antwerpse haven internationaal competitief te houden, is dit stikstofdecreet broodnodig. Een vergunning krijgen zonder wettelijk kader zou bijzonder moeilijk zijn’, zegt Stephan Vanfraechem van Alfaport Voka.

Bij gebrek aan een toetsingskader besliste de Provincie Antwerpen begin september om vergunningsdossiers waarin stikstof een rol speelt zo veel mogelijk op de lange baan te schuiven. Nu er een stikstofkader aankomt, roepen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Alfaport Voka alle vergunningverlenende overheden op om onverwijld opnieuw vergunningsaanvragen te behandelen en niet langer de behandeling uit te stellen of de beslissingstermijn te verlengen. ’Hoe sneller het nieuwe decreet van kracht wordt, hoe sneller de dossierachterstand kan weggewerkt worden.’

Pieter Leuridan
Pieter Leuridan Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Kleine Laan 28
9100 Sint-Niklaas