Europees erkende douaneopleiding op maat van bedrijven

Europees erkende douaneopleiding op maat van bedrijven

Customs Academy maakt kennis over accijnzen, btw en douane toegankelijk

Inhouse kennis over douaneformaliteiten is voor bedrijven goud waard om de in- en uitvoer van goederen buiten het douanegebied van de EU correct af te handelen. Met de Customs Academy lanceert Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland daarom medio september een door de overheid erkend programma waarmee bedrijven die kennis kunnen borgen en uitbouwen.

De Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AAD&A) bereidt momenteel de ingebruikneming van een nieuw aangiftesysteem voor. Dat brengt vanaf dit najaar heel wat veranderingen met zich mee in de administratieve afhandeling van de in- en uitvoer van goederen buiten de grenzen van de Europese Unie. Deze evolutie onderstreept hoe belangrijk het is om te kunnen terugvallen op actuele kennis van de douanewetgeving. Bedrijven kunnen die kennis aan de douane aantonen door zich te certificeren als geautoriseerde economische operator (kortweg AEO), een internationale standaard volgens de Wereld Douane Organisatie.

‘Dit AEO-statuut maakt duidelijk dat het bedrijf in kwestie voldoet aan een aantal criteria in het douanewetboek van de Unie', weten coördinatoren Internationale Netwerken Fatim Ramadane en Sofie Engelen van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. 'Niet alleen draagt het bij aan een betere verstandhouding met de douaneautoriteiten, op basis van een groter wederzijds vertrouwen. Bedrijven met dit statuut mogen ook rekenen op voordelen, zowel binnen als buiten de EU. Want de erkenning geldt ook in derde landen met een gelijkaardig erkend programma. Momenteel gaat dit om Zwitserland, Andorra, Japan, Noorwegen, de VS en China. Bovendien zal dit statuut je als bedrijf automatisch leiden naar een betere interne controle en een optimalisering van je processen op gebied van logistiek en douaneformaliteiten.’

Een certificering tot AEO zal internationaal handel drijven dus vereenvoudigen en bijgevolg een concurrentieel voordeel opleveren. Vanaf dit najaar kan Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland bedrijven helpen dat te bemachtigen, aan de hand van de nieuwe Customs Academy. Dit nieuwe programma omvat in totaal 82 opleidingsuren over alle aspecten van douanematerie, verspreid over dertien wekelijkse lesmodules.

‘De opleiding is in eerste instantie gericht op professionals die hun douanekennis willen opfrissen of verdiepen. Maar voorkennis is absoluut geen vereiste. Deelnemers krijgen deze gespecialiseerde materie op een toegankelijke manier aangereikt door vijf topexperten zoals Kerstien Celis en Josse Verbeken; auteurs van het standaardwerk douane & accijnzen', schetsen Fatim Ramadane en Sofie Engelen. ‘Dit programma voldoet ook aan de wettelijke voorschriften voor gespecialiseerde opleidingen over douane-, btw- en accijnsreglementering en het indienen van douaneaangiften. Hierdoor is het ook erkend door de Belgische douaneadministratie. Na de laatste lesmodule leggen deelnemers aan het programma een examen over de materie af. Wie slaagt, ontvangt een attest dat zijn douanekennis aantoont en zo de weg effent naar een AEO-erkenning.’

Voka-leden kunnen zich nu al inschrijven aan de voordeelprijs van 2.950 euro voor de eerste lessenreeks, die opstart op donderdag 14 september.

Pieter Leuridan
Pieter Leuridan Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Kleine Laan 28
9100 Sint-Niklaas