Eindejaarsfeest met 600 ondernemers in het Waasland

Eindejaarsfeest met 600 ondernemers in het Waasland

Patrick Craenhals van BST krijgt award voor uitzonderlijke carrière

Zeshonderd ondernemers en prominenten wuifden woensdag samen het jaar uit in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas. Nooit eerder werd zo’n hoge opkomst genoteerd voor het jaarlijkse Eindejaarsfeest van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Naar goeie traditie reikte de Kamer tijdens dit evenement een Lifetime Achievement Award uit. Die ging dit jaar naar Patrick Craenhals van het recyclagebedrijf Belgian Scrap Terminal (BST), op de linker Scheldeoever. ​

De onderscheiding is de bekroning van een volledige carrière van iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het Waasland. ‘Voor onze Regioraad in het Waasland die de laureaat aanduidt, was de keuze snel gemaakt’, zegt Philippe Heyvaert, secretaris-generaal van de Kamer Antwerpen-Waasland. ‘Patrick Craenhals is een bescheiden man, maar wat hij en zijn familie hier de voorbije decennia hebben uitgebouwd is een uitzonderlijk verhaal. Het is weinig bekend, maar honderd jaar geleden was Belgian Scrap Terminal uit Willebroek een van de eerste investeerders op de linkeroever van de Schelde. En vandaag is het bedrijf toonaangevend in recyclage; een van de meest duurzame en toekomstgerichte sectoren.’

Patrick Craenhals kwam in de jaren tachtig aan het hoofd van het familiebedrijf BST en speelde een cruciale rol bij de omvorming van een lokale speler in de Europese staalindustrie tot een wereldwijde speler in de circulaire economie. Dat ging gepaard met zware investeringen in productiemethoden, logistiek en bedrijfsontwikkeling. Vanuit zijn nieuwe hoofdzetel in de Antwerpse haven, dirigeerde Patrick Craenhals de internationale expansie met verschillende inzamel- en productielocaties in België en Frankrijk.

Patrick Craenhals, die de operationele leiding van het bedrijf een paar jaar geleden overdroeg aan zijn dochter Caroline, is bijzonder vereerd met de erkenning: 'Wanneer je op mijn respectabele leeftijd kan terugblikken op zo’n mooi én succesvol ondernemersleven, mag je je gezegend voelen. Maar ik ben in de eerste plaats dankbaar dat ik een van de pioniers mocht zijn van ons bedrijf dat in september haar 100-jarig bestaan vierde.’

Op het Eindejaarsfeest van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland gaf regiovoorzitter Waasland Filip De Clercq de aanwezige ondernemers zijn bezorgdheden en ambities mee voor 2023. Samen met de lokale besturen wil hij vanuit de Kamer een coördinerende rol spelen in de realisatie van een vlotter woon-werkverkeer. Hij dringt er ook op aan dat het goederentransport van en naar de lokale bedrijven, op een structurele manier het Waasland moet kunnen kruisen tussen de E17 en de E34, zonder de dorpskernen te belasten.

Pieter Leuridan
Pieter Leuridan Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Kleine Laan 28
9100 Sint-Niklaas