Antwerps-Wase ondernemers op zoek naar energie-oplossingen

Experts leggen uit hoe bedrijven energie kunnen delen en uitwisselen

Bijna één op de twee bedrijven is niet ingedekt tegen stijgende energieprijzen. Bij diegene die wel ingedekt zijn, loopt voor de helft de indekking eind dit jaar af, zo bleek een paar maanden geleden uit een Voka-bevraging. Veertien ondernemers en CEO’s volgden daarom een expertentraject van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland waarin ze oplossingen aangereikt kregen om het hoofd te bieden aan die uitdagingen.

‘Volatiele prijzen en variabele contracten zorgen voor heel wat onzekerheid en gedwongen risicomanagement. Dit is zeker voor de vele energie-intensieve bedrijven in Antwerpen Waasland een vrij nieuwe situatie, waarin ze naar een houvast zoeken’, zegt Helen Jacobs, duurzaamheidscoördinator bij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

In een opleidingstraject van drie sessies leerden bedrijven welke stappen ze zelf kunnen nemen. Helen Jacobs: ‘We beginnen met uit te leggen hoe de energiemarkt en wetgeving in Vlaanderen en Europa hun energieaankoopbeleid beïnvloeden. In de tweede module lichten experten van de Organisatie voor Duurzame Energie en het Vlaams Klimaat- en Energieagentschap toe hoe bedrijven sterker kunnen inzetten op hernieuwbare energie. En tot slot krijgen bedrijven ook praktische uitleg over hoe ze energie kunnen delen en welke bijdrage ze kunnen leveren aan hernieuwbare energiecoöperaties.’

Uit de recente Voka-enquête blijkt onder meer dat van alle bedrijven 26 % onmiddellijk (meer) wil investeren in hernieuwbare energie, nog eens 20 % binnen het jaar. Van de bedrijven die investeringen in hernieuwbare energie overwegen, denkt 56 % aan zonnepanelen en 44 % aan energiebesparende technologieën.

Veertien deelnemers uit twaalf bedrijven volgden het traject van de Kamer Antwerpen-Waasland. Het ging voornamelijk om directieprofielen uit energiemanagement, aankoopbeleid, techniek en businessdevelopment.

Story image
Pieter Leuridan
Pieter Leuridan Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen

Kleine Laan 28
9100 Sint-Niklaas