6 op de 10 werknemers sneller met fiets en shuttlebus

Lokeren belooft betere bus- en fietsvoorziening naar aanleiding van studie

Zes op de tien werknemers in de bedrijvenzones E17 2/3/4 in Lokeren zijn minstens even snel op het werk met de fiets als met de wagen. Ook de combinatie trein-bedrijfsshuttle zou in heel wat gevallen tijdswinst opleveren. Dat blijkt uit een mobiliteitsonderzoek van het Provinciaal Mobiliteitspunt dat op vraag van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is uitgevoerd. De stad Lokeren is bereid om met de resultaten aan de slag te gaan.

In januari startte Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, stad Lokeren en lokale bedrijvenvereniging VLI een intens onderzoekstraject. Maar liefst 44 Lokerse ondernemingen, gelegen langs de E17, stapten mee in het onderzoek en bezorgden gedetailleerde informatie over de woon-werkverplaatsingen van hun personeel. Op basis van het verplaatsingsgedrag van zo’n 1.500 werknemers, kon een representatief resultaat voor de volledige bedrijvenzone worden bekomen.

80 % met de wagen

Vandaag komt bijna 80 % van de werknemers met de wagen. Het onderzoek toont aan dat er een groot potentieel is aan alternatieven. ‘Hoewel vandaag al bijna 14 % van de personeelsleden regelmatig met de fiets naar het werk komt, blijkt dat het fietsgebruik eenvoudig kan groeien tot 59,6 % als werknemers die maximaal vijftien kilometer van de bedrijvenzone wonen, kiezen voor een ​ fietsoplossing’, verduidelijkt Philippe Heyvaert, secretaris-generaal van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Uit de analyse blijkt dat maar liefst 41 % van de werknemers uit Lokeren of een buurgemeente afkomstig is en in veel gevallen sneller of even snel met de fiets dan met de wagen de werkplek kan bereiken.

Ook blijkt dat voor werknemers die op een grotere afstand wonen, ook kansen zijn. Een treinverbinding, gecombineerd met een shuttlebus naar de bedrijvenzone, zou in 19 % van de gevallen een oplossing bieden. ‘Omwille van de zeer filegevoelige E17 is het aantrekken van arbeidskrachten uit Antwerpen of Gent niet evident. Deze combinatie geeft Lokerse ondernemingen toch perspectieven om uit deze gebieden te rekruteren’, vervolledigt Philippe Heyvaert. De shuttleverbinding bestaat echter nog niet.

Geen modal shift zonder investeringen

Het onderzoek maakt anderzijds ook duidelijk dat de fietsinfrastructuur vooral in de bedrijvenzone E17 2/3 beter moet. ‘Er zijn nog te vaak gevaarlijke situaties waarbij fietsers en vrachtverkeer onvoldoende gescheiden zijn of er ontbreken fietspaden. We zijn tevreden dat de stad Lokeren naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft beloofd snel te investeren in fietsveiligheidsmaatregelen in aanrijroutes naar de bedrijvenzone, en in het uitvoeren van markeringen in de bedrijvenzone zelf’, aldus Philippe Heyvaert. Daarnaast engageert de stad zich nu om een shuttlebus te financieren tussen het station Lokeren en bedrijvenzones E17 2/3/4 en de studie te gebruiken om de dienstregeling af te stemmen op de noden van de ondernemingen. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is tevreden met deze beloften en kijkt uit naar de concrete realisatie.

Vlotte ontsluiting blijft knelpunt

De studie toont mooie opportuniteiten voor woon-werkverkeer, maar lost het knelpunt van de filegevoelige ontsluiting van het de bedrijvenzone naar de N47 en de E17 niet op. ‘Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland dringt aan op een structurele oplossing. Zo kan de ondertunneling van de spoorwegovergang aan de Brandstraat de economische leefbaarheid van de bedrijvenzone in de toekomst garanderen. We roepen alle bevoegde overheden op om die realisatie niet langer uit de weg te gaan en het planproces op te starten’, besluit Philippe Heyvaert.

Pieter Leuridan

Pieter Leuridan

Manager externe communicatie, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland telt meer dan 3.000 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Antwerps-Wase Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka - het Vlaams netwerk van ondernemingen -  dat 18.000 bedrijven, 69% van de private werkgelegenheid en 65% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert de Voka vzw en de zes regionale Kamers van Koophandel (KvK). 

Neem contact op met